Stålkonstruktioner i världsklass
Dem-Verk Mek AB arbetar med att projektera, tillverka och montera väg- och järnvägsbroar. Kunderna återfinns i bygg- och processindustrin, banverket och vägverket samt kommuner och landsting över hela landet.
Dem-Verk har anor tillbaka till år 1830 som bysmedja, vilket man var fram till mitten av 1950. Då startade Henry Forsberg den nuvarande verksamheten. Han arbetade först ensam men företaget gick bra och utvecklades snabbt.
- Jag kom själv hit 1969, berättar VD Rolf A. Nordlund.
Rolf köpte verksamheten 1986 och 2004 såldes företaget till den finska koncernen Nordmek som har sitt säte i Helsingfors. De är idag ett helägt dotterbolag till den finska gruppen.

I dagsläget arbetar ett femtiotal personer på anläggningen i Umeå där huvudkontoret är placerat. Företaget finns även representerat i Karlstad.
- Till dags dato har vi säkert byggt uppemot 200 broar över hela Sverige, säger Rolf. Dem-Verk tillverkar och levererar stålkonstruktionerna till broarna – både till väg- och järnvägsbroar. Vi har haft stora uppdrag för Botniabanan, vi har nog i princip tillverkat alla stålbroarna där.
- I vårt åtagande ingår tillverkning, leverans, montage, utplacering och slutmålning av broarna, förklarar Rolf Nordlund. Det är ett komplett arbete. I vissa fall är vi även inblandade i projektering och konstruktionen av broarna. Vi har tre ben att stå på – infrastrukturen, byggindustrin och processindustrin. I framtiden kommer vi att arbeta mer med kompletta objekt. Fasader, bärande plåtdäck och så vidare kommer vi att satsa på.
Miljöaspekten är viktig för Dem-Verk. De är miljöcertifierade enligt SS-EN 14001:2004.

Arbetsfältet är spritt över hela landet och de har också utfört konstruktioner i Norge, till hösten väntar ett brobygge utanför Oslo. Dem-Verk AB har blivit utsett till Årets Tillväxtföretag 2007 i Umeå. De har också erhållit prestigefyllda utmärkelser och priser från utlandet.

Dem-Verk Mek AB

Bransch:
Stål

Telefon: 090-70 24 70
Fax: 090-70 24 71


Email:
rolf@dem-verk.se

Hemsida:
www.dem-verk.se

Adress:
Dem-Verk Mek AB
Degernäs 265
90580 Umeå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN